Zajączki

Grupa "Zajączki"
wychowawczyni: mgr Justyna Wala
mgr Anna Mędela - FarugaGodziny pracy grupy 8:00 - 15:00


Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Justyna Wala
8:00 - 13:00 8:00 - 15:00 11:00 - 15:00 12:00 - 15:00 8:00- 11:00
Anna Mędela - Faruga
14:00 - 15:00
-
8:00 - 11:00
8:00 - 12:00
11:00 - 15:00
Daria Hristova -
j.
angielski
13:00 - 14:00 - - - -


M. Fischer - religia
-
-
-
12:30 - 13:30
-

 
Ramowy rozkład dnia w grupie " Zajączki”

 

8:00-8:30        Schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne z dziećmi.
  Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy muzyczne i integracyjne.

8:20-8:30        Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne

 

8.30-9.00       Śniadanie. Wyrabianie nawyków  higieniczno – kulturalnych, związanych ze  spożywaniem posiłku.

 

9:00-10:00   Zajęcia programowe. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z  całą grupą.

 

10:00-11:45   Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu ( np. w ogrodzie, na

                        boisku)  lub w sali. Zabawy w kącikach zainteresowań.

 

11:45-12:00   Przygotowanie do obiadu

 

12:00-12:30   Obiad.  Pokonywanie uprzedzeń do niektórych potraw.

 

12:30-12:50   Odpoczynek poobiedni. Ćwiczenia relaksacyjne. Słuchanie muzyki, bajek czytanych przez nauczyciela.

 

12:50-13:50   Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy  i piosenek. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadającym zainteresowaniom dziecięcym. Praca z dzieckiem zdolnym lub z trudnościami. Pobyt na świeżym powietrzu.

 

13:50-14:00   Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne.

 

14:00-14:20    Podwieczorek.

 

14:20-15:00   Dowolne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, rozmowy indywidualne, pobyt na świeżym powietrzu. Prace porządkowe w sali. Pozostałe dzieci przechodzą   do sali nr 11 „ Motylki”.