Słoneczka

Grupa "Słoneczka"

wychowawczynie: mgr Agnieszka Kania
mgr Anna Mędela- Faruga godziny pracy grupy 8:00 - 15:00


mgr Agnieszka Kania

mgr Anna Mędela- Faruga

mgr Małgorzata Skut
poniedziałek
11:30- 15:00
8:00- 11:30
-
wtorek
8:00- 12:00
12:00- 15:00
-
środa
8:00- 15:00
-
-
czwartek
8:00- 11:30
13:30- 15:00
11:30- 12:30
piątek
8:00- 15:00
-
-


Język angielski (mgr Daria Hristova)- czwartek 12:30 - 13:30

Religia (mgr Małgorzata Fischer)- środy 13:00 - 14:00


PLAN DNIA

Podstawa programowa w naszej grupie realizowana jest w godzinach
od 8:00 do 13:00
7:30-8:10
Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.
Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dziećmi zdolnymi, zabawy integrujące grupę.
8:10-8:40
Zabawy ruchowe i zabawy przy muzyce. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8:40 – 9:10
Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Eksponowanie pracy dyżurujących dzieci.
9:10 – 10:00
Przygotowanie i realizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych z całą grupą w oparciu
o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
10:00 – 10:30
Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
10:30 – 11:30
Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików).
Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.

11:30 – 11:50
Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.
11:50 – 12:20
Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole. Pełnienie dyżurów przy posiłkach.
12:20 – 12:40
Relaks, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, muzyki poważnej – wyciszenie
12:40 – 13:10
Praca indywidualna lub grupowa z dziećmi, zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. Zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce.
13:10 – 13:40
Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy w kącikach tematycznych, pobyt na powietrzu w zależności od pogody.
13:40 – 14:00
Przygotowanie do podwieczorku. Czynności samoobsługowe.
14:00 – 14:30
Podwieczorek.
14:30 – 15:00 Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt na powietrzu w zależności od pogody. Rozchodzenie się dzieci.