Dokumenty przedszkolne


                                                                                                                   

1. Procedury COVID 19 na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarkowie:

Procedury COVID 19 w ZSP w Czarkowie


2. Ubezpieczenie: 

Składka ubezpieczeniowa w roku szkolnym 2020/21 r. wynosi – 45 zł.
Składkę należy wpłacać wyłącznie na konto Rady Rodziców. 

numer konta:

2910 20 25 28 0000 0002 0409 50 71

Termin wpłaty 11 wrzesień 2020 r.


Składka na ubezpieczenie jest dobrowolna.


Wpłacając należy podać :
imię i nazwisko dziecka , klasę lub grupę
Rada Rodziców jako ubezpieczyciela wybrała firmę
WIENER –VIENNA INSURANCE GROUP

Dokumenty dotyczące ubezpieczenia znajdują się w linkach poniżej: