piątek, 5 marca 2021

 

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
,,Wiosna w poezji dziecięcej”


Nazwa konkursu: ,,Wiosna w poezji dziecięcej”.


Organizatorem konkursu są nauczycielki wychowania przedszkolnego w ZSP Czarków.

Cele konkursu:

 • popularyzowanie poezji dziecięcej,

 • rozwijanie zdolności recytatorskich,

 • zainteresowanie dzieci poezją,

 • zachęcanie do występów na scenie,

 • prezentacja umiejętności dzieci,

 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.


Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-7 lat,

 • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego o tematyce wiosennej,

 • zgłoszenia do konkursu należy kierować do wychowawczyń poszczególnych grup do dnia 31 marca 2021.


Przebieg konkursu:

Konkurs recytatorski odbędzie się w naszym przedszkolu w 22 kwietnia-Dzień Ziemi

w godz. 10-12


Kryteria oceny

Komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:

 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

 • interpretacja tekstu,

 • kultura słowa,

 • ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).


Zapraszamy serdecznie wszystkie przedszkolaki do wzięcia udziału w konkursie :)