Pszczółki

Grupa "Pszczółki"

wychowawczyni: mgr Justyna WalaGodziny pracy grupy "Pszczółki"
Godziny pracy nauczycieli w grupie „PSZCZÓŁKI”

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Justyna Wala


8:00 – 13:00
13:30-14:00

11:30 - 14:00


8:00 – 13:00
13:30-14:00

8:00-11:30
12:00-14:00

8:00 - 14:00

Paulina Szymura


------------

8:00 - 11:00

-------------

----------------


--------------

Daria H.-Kosobudzka
(j.angielski)


------------


11:00 – 11:30


-------------


11.30:12:00


--------------

Małgorzata Fischer
(religia)


13:00-13:30


--------------


13:00-13:30


--------------


--------------RAMOWY ROZKŁAD DNIA
Grupy „Pszczółki”

8:00 - 8:35 schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
8:35 - 8:50 zabawy integrujące grupę, poranne ćwiczenia gimnastyczne
8:50 – 9:00 przygotowanie do śniadania
9:00 - 9:20 śniadanie, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłku
9:20 - 10:20 realizacja zajęć edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą
10:20 – 12:00 pobyt na świeżym powietrzu, spacery, zabawy na placu zabaw, obserwacja przyrody, poznawanie środowiska, zabawy dowolne w sali. Zajęcia dodatkowe.
12:00 - 12:10 czynności higieniczne i przygotowanie do obiadu.
12:10 – 12:30 obiad – dbałość o estetykę jedzenia, pokonywanie uprzedzeń do niektórych potraw
12:30 – 12:40 relaksacja poobiednia, słuchanie bajek czytanych przez n-la
12:40 – 13:30 zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, zabawy kołowe
ze śpiewem, ćwiczenia indywidualne, zabawy doskonalące sprawność manualną. Zajęcia dodatkowe
13:30 – 14:00 zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań. Łączenie się z grupą „Słoneczka”, „Zajączki”, „Motylki”.