środa, 10 czerwca 2020

Częściowe wznowienie działalności placówki

Szanowni Rodzice,

 

Od 15 czerwca wznawiamy częściową działalność placówki.
Tak jak informowałam wcześniej ,Rodziców, którzy wyrażą chęć posłania dziecka na stacjonarne:
- zajęcia przedszkole,
- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze kl. 1-3,
- konsultacje w kl. 4-8,
- zajęcia rewalidacyjne,
proszę, aby obowiązkowo zawiadomili mnie o tym zamiarze telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny do piątku 12 czerwca do godz. 14.00.
Nr tel. 668135648

Na stronie internetowej szkoły zostały zamieszczone druki "Oświadczenia Rodzica" do wypełnienia i odesłania przed przybyciem dziecka do placówki od 15 czerwca. 

 

Zamieściliśmy również "PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA" na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarkowie w okresie pandemii COVID-19", do wglądu przed podjęciem decyzji o uczestnictwie dziecka w zajęciach stacjonarnych na w/w formach.
Wypełnione Oświadczenie proszę przesłać elektronicznie lub przynieść do sekretariatu. 

 

Oświadczenie należy wysłać na następujący adres e - mail:
zsp_czarkow@pze-pszczyna.pl

 

Informuję również, że w dniach 16 - 18 czerwca, kiedy będzie miał miejsce egzamin ósmoklasisty, zajęć innych w szkole nie będzie. Przedszkole natomiast będzie funkcjonowało.

 

Na koniec przypominam, że w pierwszej kolejności informujecie Państwo mnie o chęci posłania dziecka na zajęcia stacjonarne do szkoły lub przedszkola, następnie wypełniacie stosowne oświadczenie -> oświadczenia znajdują się w zakładce COVID-19 -> LINK

 

Jolanta Skrzyńska-Gorska