czwartek, 21 maja 2020

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice,

W porozumieniu z Organem Prowadzącym zdecydowaliśmy,
że od 25-29 maja, podtrzymane zostaje zawieszenie zajęć
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarkowie, podobnie jak w pozostałych szkołach i przedszkolach w Gminie Pszczyna.

Decyzja podyktowana jest trudną sytuacją epidemiologiczną
w naszym regionie, gdzie z każdym dniem przybywa zakażeń, wiele rodzin dotknęła kwarantanna lub izolacja. W tej sytuacji nie jest możliwe zapewnienie dzieciom i pracownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas przebywania w placówce. Nadal uczymy zdalnie.

Życzę Państwu i całym Rodzinom dużo, dużo zdrowia
i wytrwałości. Resztę nadrobimy, przecież kiedyś to się skończy!

Jolanta Skrzyńska-Gorska