poniedziałek, 6 marca 2017

Nauczyciele i pracownicy

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:
mgr Justyna Wala -  wychowawczyni grupy I "Pszczółki"
mgr Daria Hristova-Kosobudzka - wychowawczyni grupy II "Zajączki"
mgr Agnieszka Kania - wychowawczyni grupy III "Słoneczka"
mgr Małgorzata Skut - wychowawczyni grupy III "Słoneczka"
mgr Paulina Szymura - wychowawczyni grupy IV "Motylki
mgr Anna Mędela-Farugawychowawczyni grupy IV "Motylki"

Nauczyciele zajęć dodatkowych:
mgr Daria Hristova-Kosobudzka - język angielski
mgr Anna Mędela-Faruga - język angielski
mgr Małgorzata Fischer - religia
mgr Ewa Górska - zajęcia logopedyczne
mgr Janusz Młodzik - zajęcia rehabilitacyjne
mgr Katarzyna Brzezińska - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Obsługa:
Genowefa Kraus
Jolanta Kubis
Bożena Sodzawiczny
Ewa Cepok